Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

Zorg + welzijn

Alle blog-berichten (42)

I love Facebook!

Ik hou heel erg van sociale media. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Al jaren predik ik dat welzijnswerkers hier enorm hun voordeel mee kunnen doen. Werken is nog nooit zo leuk geweest sinds ik professioneel mag facebooken.

Natuurlijk ben ik ook heel erg van het professionele blended hulp platform, waarin waardevolle content op een mooie veilige goeie plek…

Doorgaan

Toegevoegd door Kim Baesjou op 27 Februari 2015 op 13.54 — Geen reacties

Scherpe woorden

Ooit was er die Duitse filosoof die stelde dat er na Auschwitz niet meer gesproken kan worden van de humanistische verworvenheden van de westerse samenleving. Dat  was slechts het dunne laagje ethische vernis  gelegd over de misdadigheid van zieke systemen, die hele bevolkingsgroepen  wisten  mee te slepen.

En op de rand van het oude en nieuwe jaar, zo’n 50 jaar na de scherpe…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 5 Januari 2015 op 9.18 — Geen reacties

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar #activering #participatie

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal koffie en stel Annelies voor aan Fien die als lid van de wijkraad en werkzoekende een ochtend met mij meeloopt. Annelies vertelt Fien over haar voorlezen aan de peuters. Dat begon ook met een kop koffie.…

Doorgaan

Toegevoegd door Jeroen Ouwerkerk op 15 December 2014 op 15.08 — 1 commentaar

Burgerinitiatieven die gaan voor gemeentesubsidies: ‘histoire se répète’

Onder druk worden soms de mooiste prestaties geleverd op sportief, cultureel en artistiek gebied.

Facebook staat vol van die voorbeelden.

Heel anders werkt het binnen het sociaal domein waar onder extreme druk in een zeer korte tijdsperiode enorme wijzigingen in participatie, zorg en welzijn worden doorgevoerd.

Zo heb ik te doen met…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 12 Oktober 2014 op 18.57 — Geen reacties

De magie van het burgerinitiatief

Zeg in een gezelschap dat je bezig bent met een burgerinitiatief en alle ogen gaan in jouw richting.

Immers ‘betrokken burgers’ vormen de nieuwe voorhoede van een samenleving die in afwachting is van de ingrijpende gevolgen van de ‘kanteling in het sociaal domein’. Hoe dat concreet uit gaat pakken voor mensen die aandacht+zorg behoeven, op een minimuminkomen zitten, werkzoekend zijn of een aangepaste werkomgeving…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 17 Mei 2014 op 19.46 — Geen reacties

Naar een transitie met visie.

 De wijkmanager zegt: ”Ik kan de hele week wel doorbrengen met het aflopen van congressen en seminars over de ‘kanteling”.

Het geeft mij een beeld van ambtenaren en professionals uit de wereld van welzijn+zorg, die zich willen laten updaten over de wijze waarop de transities vorm en inhoud moeten krijgen. De afgelopen week, was ik als bewoner te gast bij zo’n  congres van de VNG over ‘de Kanteling’.  In een goed…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 29 Maart 2014 op 8.12 — Geen reacties

Geen burger zonder initiatief, geen gemeente mét overzicht

Als mijn stad Amersfoort representatief is voor de opkomst van burgerinitiatieven (BI’s) , dan ziet het er rooskleurig uit voor de rol die de burger gaat spelen binnen de kanteling van het sociaal domein.  De overheidsslogan: “De burger is aan zet”  blijft niet onbeantwoord . Daarbij valt de enorme diversiteit van initiatieven op, zowel wat betreft de veelheid van leefgebieden als de schaal waarop men zich richt. De gemeentelijke overheid heeft een dagtaak…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 23 Maart 2014 op 9.30 — Geen reacties

‘Bewoners aan zet’: een conferentie voor de burger

In de professionele wereld van zorg+welzijn, gaat er geen week voorbij of er wordt wel een conferentie gehouden over de transities die in gang zijn gezet. In de media verschijnen alarmerende berichten over gemeenten die zuchten onder de door het rijk opgelegde bezuinigingen alsmede de korte termijn waarop deze transities hun beslag moeten krijgen.

Bij zorgbehoevende burgers neemt de onrust en onzekerheid over de…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 23 Maart 2014 op 9.25 — Geen reacties

De onbetaalde professional als de nieuwste variant van maatschappelijke uitbuiting

Geen conferentie over de transities zorg+welzijn en participatie, geen beleidsnota over het sociaal domein of de loftrompet wordt gestoken over de ‘nieuwe burger’ die zich dient te transformeren tot hoeder van de leefbaarheid in de buurt, inclusief het doen van boodschappen voor de bedlegerige buurvrouw. En zo ver mijn blik reikt zie ik de burger ook groeien in die rol. Een huis aan huis peiling in mijn wijk waarbij werd gevraagd welke vorm van burenhulp mensen…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 15 Februari 2014 op 9.41 — Geen reacties

Het glas halfvol. Waarom marktdenken en meedoen niet samengaan

Soms denk ik dat het marktdenken in welzijn en zorg nu wel zijn langste tijd heeft gehad maar niets lijkt minder waar. Waar ik ook maar kom, steeds weer zie ik professionals, managers, bestuurders volop bezig werk binnen te houden. Met name zie je dit als het over geld gaat zoals nu aan de Inspiratietafel. "Iedereen die hier aan tafel zit", zei de voorzitter, "zit hier voor zijn eigen…

Doorgaan

Toegevoegd door John Beckers op 24 December 2013 op 8.30 — Geen reacties

Zorgen om de zorg

 

In Nederland, waar tegenwoordig  iedere oprisping een burgerinitiatief mag heten neemt de zorg van veel burgers over komende de transitie van zorg en welzijn toe. Op het moment echter dat deze zich inhoudelijk gaan verdiepen in de uitwerking van de nieuwe transitieplannen in hun wijk, komen ze van een koude kermis…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 26 November 2013 op 9.05 — Geen reacties

De burger staat klaar, nu de systeemwereld nog

De burger staat klaar, nu de systeemwereld nog.

In de literatuur over de werking van het sociale domein worden ze vaak tegenover elkaar gezet: de systeemwereld van instellingen en overheid én de leefwereld van de burger. Niets nieuws voor mij. Immers het eerste onderzoek dat ik als socioloog deed in een tweetal buurten waar ‘gezinnen met externe problematiek op het gebied van het wonen’, in de volksmond ‘asocialen’ genoemd, geconcentreerd bijeen werden geplaatst, wees…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 16 November 2013 op 8.19 — Geen reacties

Tegen beter weten in

Het coördinerend overlegorgaan van zorgverzekeraar studeert al jaren op nieuwe methodieken om tot kostenreductie gerelateerd aan kwaliteitsverbetering te komen.

Waar enerzijds een toenemende specialisatie waarneembaar is, die er toe leidt dat ziekenhuizen zich gaan specialiseren in de regionale behandeling van specifieke klachten, wordt anderzijds gewerkt aan een protocol dat de inzet van een generalistisch medisch specialist mogelijk maakt. Veel taken die nu door…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 5 September 2013 op 10.47 — Geen reacties

Kan de overheid wel met mondige burgers omgaan?

Kan de overheid wel met mondige burgers omgaan?

In iedere stad, in iedere wijk kom ik ze tegen.

Burgers die zich hebben ontwikkeld tot ‘wijkspecialist’. Zij vormen de voorhoede van de veel geroemde ‘burgerbetrokkenheid’, door met (dossier)kennis, uitgebreide netwerken en een grote mate van inzet en volharding de belangen  van bewoners door te laten klinken tot in het…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 23 Augustus 2013 op 8.29 — 2 commentaren

Bewoner aan zet?

Ik kom steeds meer burgers  tegen die naast hun professionele rol binnen het sociaal domein, als vrijwilliger actief zijn in een of ander burgerinitiatief. Dat valt mij op omdat ik zelf tot die groep behoor en de dilemma’s ken die aan die rollen verboden zijn. 

Noem het maar de ‘schaduwkant van de kanteling’, want los van alle loftuitingen over mijn ‘deskundige’  inzet voel ik me vaak een modern…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 7 Juli 2013 op 10.55 — Geen reacties

Burgerinitiatief nemen? Weet waaraan je begint!

In Bouwstenen voor sociaal, de landelijke site voor maatschappelijk vastgoed dat wacht op de overname door de burger, wordt voormalig wethouder Gert Boeve opgevoerd als tipgever: http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=Bestuurlijke%20tips%20buurthuizen.

Zijn Amersfoortse aanpak voor de overdracht van wijkcentra aan de burger vormde…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 16 Mei 2013 op 11.01 — Geen reacties

'Heel blijven'

´Heel blijven´

Onlangs sprak ik een coach die directies en bestuurders uit het bankwezen bijstaat in veranderingstrajecten. Al snel ging het gesprek over een doelgroep met een buitengewone grote weerstand tegen zelfonderzoek. Persoonlijkheidsstoornissen,  sociopathische en psychopathische kenmerken werden breed uitgemeten.

Wat opviel was dat de – in de regel- heren in de media nog wel eens een obligate knieval willen maken na alle bankschandalen. Als…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 21 Januari 2013 op 12.47 — Geen reacties

Van wijkeconomie naar 'WIJ-economie'

Van wijkeconomie naar een ‘wij economie’

Voorafgaand aan de conferentie  ‘De wijk verdient het’ , die onlangs werd gehouden ging ik googlen op het woord ‘wijkeconomie’

Nu dat heb ik geweten.

Kent u die experimenten met ratten in de VS?

Daar leerden ze laboratorium ratjes met veel geduld een nieuw trucje. En wat denk u? Binnen no time kon een controle groep van die beestjes in Londen zonder uitgebreide training hetzelfde…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 13 Januari 2013 op 13.23 — Geen reacties

Een onmogelijke transitie

Een onmogelijke transitie

Als ik in één kernwoord de huidige maatschappelijke en politieke situatie rond de transities Z+W moet beschrijven kies ik voor : verwarring.

Want stel dat je als gemeente de regie en strategie van de transities op orde hebt, met instellingen die hard werken aan de vertaalslag op wijkniveau. Met daarin verdisconteerd alle bezuinigingen die worden opgelegd, terwijl je als wethouder weet dat- als deze operatie is uitgevoerd- er een nieuwe reeks…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 12 Januari 2013 op 8.30 — Geen reacties

Ik ben boos!

 

Kent u dat gevoel in uw werk?

Dat u servicegericht als u bent, per email een gecompliceerde vraag van college uitputtend beantwoord en nooit een reactie of bedankje ontvangt?

Dat u als veldwerker een nieuwe manager krijgt die -op basis van een gedegen communicatie opleiding  en ervaring in het bedrijfsleven- een taal spreekt die voor u onbegrijpelijk is en nog nooit een aandachtswijk van binnen heeft gezien?

Dat u na uitputtend overleg rond een…

Doorgaan

Toegevoegd door Daan Vosskuhler op 5 November 2012 op 16.21 — Geen reacties

© 2022   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden