Welzijn in de 21e eeuw

Op zoek naar innovaties en innovatief organiseren in de sociale sector

ESSAY

 

SHIFT HAPPENS

Prenten van Jörg Müller van het Zwitserse dorp Güllen door de jaren heen. De kat verandert niet (klik hier voor een grotere weergave). De titel boven de prenten, shift happens, komt van Adjiedj Bakas.

De boodschap? We staan aan de vooravond van een totaal nieuwe tijd waarin de mensen slimmer en socialer zijn dan ooit tevoren. Toch zullen er individuen zijn die niet meekomen vanwege een beperking, afkomst, slijtage, een life-event of een ongeval. En niemand hebben die ze helpt. Gaan we dat oplossen met het welzijnswerk van 1970? 1990? 2011? Zit daar dan verschil tussen? Echt? Of is welzijnswerk die witte kat die altijd dezelfde blijft?

RICHTING

Zes organisaties, zes missies

Voor het essay Hoe welzijn innoveert en hoe dat beter kan zijn interviews gevoerd met de bestuurders van zes toonaangevende welzijnsorganisaties. In het essay wordt gezocht naar de relatie tussen de missies van deze organisatie, de activiteiten die worden ontplooid en de informatie die de organisatie verzamelt om de activiteiten bij te sturen in de richting van de missie. In dit document staan de missies die de organisaties zelf noemen in documenten en websites.


Combiwel

Het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een veilige lokale sociale infrastructuur waarbinnen mensen beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

De Twern

Twernen is de rode draad door alles waarvoor de Twern sinds 1984 staat: het samenbrengen, het verweven van organisaties en mensen, is ook vandaag de dag de sterke rode draad in ons bestaan.Dat geldt voor de samenwerking met partners, maar zeker ook voor het werken met bewoners van buurten en wijken. Verwevenheid met hun omgeving maakt mensen in buurten en wijken immers sterker, socialer en geeft ze meer veiligheid.

Kernwaarden: dichtbij, divers aanbod, delen deskundigheid.

Divers

Divers ondersteunt mensen die (nog) niet op eigen kracht participeren in de samenleving. Voorwaarde voor onze ondersteuning is de bereidheid van deze bewoners deel te nemen aan activiteiten die verbetering van hun leefomgeving en -omstandigheden beogen. Alleen daardoor kan immers duurzame verbetering optreden. Divers onderscheidt zich van partners door een op groepen gerichte aanpak. De inzet is steeds gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van bewoners binnen die groepen.

Kernwaarden: verbindend, vernieuwend, gedreven, resultaatgericht.

IJsselkring

IJsselkring werkt eraan dat mensen zichzelf kunnen redden, erbij horen en mee kunnen doen in de samenleving.

De volgende vier beleidsdoelen zijn uitgangspunt voor de taken van IJsselkring: zelfredzaamheid, deelname aan maatschappelijk verkeer, maatschappelijke inzet, sociale samenhang.

MOOI

MOOI zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van de bewoners. In samenwerking met de bewoners en netwerkpartners worden vanuit verschillende locaties welzijnsactiviteiten ontplooid en diensten verricht. MOOI heeft het werk verdeeld in peuterspeelzaalwerk, kinderwerk, jongerenwerk, volwassenenwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk en diverse projecten.

De kerncompetenties van MOOI zijn vraag- en klantgericht werken, collegiaal, loyaal en verbindend en resultaat- en verantwoordingsgericht werken.

SONOR

SONOR is een betrokken organisatie in Rotterdam met een warm hart voor de veelkleurige stad. Wij streven naar samenhang en diversiteit, zonder uitsluiting van groepen en/of personen. Onze producties zijn dan ook gebundeld onder de naam COHESIE. In ons werk staan mensen centraal: we willen bijdragen aan de kwaliteit van wonen, leven en werken in de grote stad. Dat doen we door de competenties van mensen te versterken, zodat ze hun positie in de samenleving kunnen verbeteren en erkenning krijgen als individu en als groep.Opmerking

Je moet lid zijn van Welzijn in de 21e eeuw om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Welzijn in de 21e eeuw

© 2021   Gemaakt door John Beckers.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden